SLUŽBY

Advokátní kancelář poskytuje nejen právní servis v plném rozsahu od počátečních konzultací po kompletní právní zastupování, ale také zhotovení dílčích právních úkonů, to vše v souladu s konkrétními potřebami klienta. Každý případ se řeší individuálně a důraz se klade na efektivitu - od zahájení a přípravy podkladů až po realizaci se řeší veškeré požadavky tak, aby klient dosáhl svých záměrů rychle, efektivně a s adekvátními náklady.

BANKOVNICTVÍ A FINANČNÍ PRÁVO

FÚZE A AKVIZICE, RESTRUKTURALIZACE

INVESTORSKO-DEVELOPERSKÁ ČINNOST

Obecné otázky obchodního práva

Obchodní závazkové vztahy

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Právo nemovitostí

Právo OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

Právo životního prostředí včetně odstraňování ekologických zátěží

Řízení před soudy a státními orgány, rozhodčí řízení

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ, PRIVATIZACE

O NÁS

UNI LEGAL je aktivní, dynamicky se rozvíjející advokátní kanceláří se sídlem v centru Prahy, poskytující právní služby na nejvyšší úrovni pro českou i mezinárodní klientelu. Kancelář tvoří tým profesionálů s rozsáhlým právním vzděláním a s bohatými zkušenostmi s aplikací práva, který nabízí rychlý a efektivní právní servis. Klienti advokátní kanceláře UNI LEGAL zahrnují širokou škálu subjektů od začínajících podnikatelů až po zavedené velké nadnárodní korporace, banky a vládní agentury. UNI LEGAL nabízí nejen právní servis v plném rozsahu, ale i zhotovení dílčích právních úkonů, stanovisek a analýz právních dopadů. Kromě spolehlivosti a vysoké kvality služeb je pro UNI LEGAL samozřejmostí naprostá diskrétnost, loajalita, ochrana informací a flexibilita. Kancelář poskytuje klientům právní služby v českém, slovenském, anglickém a německém jazyce.

KONTAKT

Kanceláře


UNI LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.,
Bozděchova 7,
150 00 Praha 5
 

Sídlo společnosti


UNI LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.,
Růžová 950/15,
110 00 Praha